Emise

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ
Emitent ARES AUTO
Objem emise 25 000 000,- Kč
Minimální investice 25 000,- Kč
Minimální výše odkupu 25 000,- Kč
Poplatek za uzavření investice 0 Kč
Výplata výnosu jednou za 3 měsíc
VÝŠE VÝNOSU A ZPŮSOB ÚROČENÍ
Úrokový výnos pevný úrokový výnos 9,2 % p. a.
Délka investice 5 let
UPISOVACÍ OBDOBÍ, PRODEJ, SPLATNOST DLUHOPISU
LEI
Upisovací období do 10.06.2021
Datum emise 10.06.2019
Datum splatnosti 10.06.2024

Vzorový příklad investice s úrokem 9,2% p.a.
Při investici 1 000 000 Kč bude roční výnos investora a tedy výnos p.a. činit 92.000 Kč.

Investorovi, fyzické osobě, bude každý rok na účet posláno 92.000 Kč – 15% daň,

kterou za investora odvedeme státu. Tedy částka připsaná na účet investora

bude 78 200 Kč každý rok.

Emisní podmínky dluhopisů

Tržiště dluhopisů